PARSON RUSSELL TERRIER

 

Čo je to?

Coursing je pre psi športová aktivita, založená na bezprostrednej túžbe psa lovit. Behá sa v prirodzenom teréne, často s prírodnými či umelo dosadenými prekážkami s cielom uloviř korist, ktorá je ťahaná navijákom a túto návnadu predstavuje igelitový strapec. Behá se na dve kolá a trať je postavená tak, aby psi preukázali nie len svoju rýchlosť, ale zároveň aj štvavost, inteligenciu, s ktorou návnade rozne nadbiehajú a kľučkujú a s tým spojenú i obratnosť, odolnosť a vytrvalosť.

Rozlišujeme dva druhy coursingu:

  • Lure coursing - beh za umelou návnadou, vznikol ako náhrada hare coursingu
  • Hare coursing (tiež Open field coursing, Live coursing) - beh za živým zajacom, u nás zakázaný
prevzaté z www.coursingbrno.cz
Coursing v Čechách a na Morave organizujú rôzne kluby:

ČESKÝ PES